Hem

Här kan alla medlemmar (och andra intresserade) få regelbunden information om vad som sker i huset, hur styrelsens arbete fortlöper och övrig information som kan vara av intresse. Om du har något som du vill berätta för de andra medlemmarna skicka gärna en insändare genom att skicka ett mail till någon av oss i styrelsen. Du hittar våra e-postadresser under länk ”Styrelsen”.

Läs senaste nyhetsbrevet här: Nyhetsbrev