Ekonomi

Föreningen har sedan den ekonomiska planen upprättades amorterat betydande belopp. Styrelsen ser över lånesituation kontinuerligt.
Lånesituationen ser ut som följer:

ca 1 900 000 hos Sv. Handelsbanken

Frågor:
Kontakta styrelsen
styrelsen@sjokatten15.com