Nyinflyttad

Är du nyinflyttad i fastigheten? Är du ny medlem i BRF Sjökatten 15? Du kanske är andrahandshyresgäst?

Vad skall du som ny medlem, eller hyresgäst, göra när du flyttat in? Självklart är det som i alla andra fall när man nyttjar gemensamma utrymmen och bor vägg i vägg, man måste visa hänsyn!

Kontakta styrelsen så hjälper vi dig med visning av fastigheten. Namnet på lägenhetsdörren skall vara ägarens och det är ägaren som ansvarar att rätt namn står på skylten. Är man andrahandshyresgäst får man sätta upp en klisterlapp under namnskylten!

Mindre förändringar får göras i lägenheten. Du får t ex lägga nya golv, sätta upp nya skåp eller byta ut vitvaror i köket. Förändringar ska alltid utföras på ett fackmannamässigt sätt. Kontakta alltid styrelsen innan du sätter igång!
Mer omfattande förändringar kräver styrelsens tillstånd, t.ex. ingrepp i bärande konstruktion, ändring av befintlig ledning för avlopp, värme, vatten och ventilation eller annan väsentlig förändring av lägenheten.

Läs igenom våra Trivselregler noga och regler för tvättstugan! Är du ny medlem i föreningen så ta del av våra stadgar. I menyraden hittar du dokument som är bra att ta del av.

Vi misstänker att inflyttningsfesten prioriteras ganska snabbt. Informera dina nya grannar om festen med lapp, förslagsvis i hissen eller på dörren där vi slänger sopor.

Se till att förse ditt förråd i källaren med hänglås.