FÖRENINGEN M.M.

Föreningen

 • Föreningen bildades 2000 och förvärvade byggnaden 2001
 • Föreningen är äkta
 • Juridisk person accepteras ej
 • Medlem ska vara mantalsskriven i fastigheten
 • Föreningen består av 19 lägenheter
 • Föreningen upplåter 3 lokaler
 • Föreningens ekonomiska förvaltning sköts av MBF, Källgatan 14, 72211 Västerås
 • In-utträdesansökan samt pantsättningar skickas till MBF

Avgiften

 • Betalas månadsvis i förskott
 • I avgiften ingår värme, vatten, basutbud kabel-TV, internet via Bredband2, 1000/1000 Mbit/s
 • Pantsättningsavgift tas ut
 • Överlåtelseavgift tas ut, betalas av köparen