Kontakta Oss

Styrelsen består av följande medlemmar:

Ordförande:
Lena Wikström – ordforande@sjokatten15.com
Tel. + 46 76 323 00 98

Ordinarie ledamöter:
Anthony Bitar
Pekka Frölander
Ambra Bolin Royek

Suppleanter:
Christoffer Royek

Kontakta styrelsen om du har frågor, idéer eller
synpunkter kring huset, föreningen och föreningsarbetet.
styrelsen@sjokatten15.com

E-mail till styrelsen ska skickas till:
styrelsen@sjokatten15.com

Brev till styrelsen ska skickas till:
Brf Sjökatten 15
Luntmakargatan 75
113 51 STOCKHOLM

Fakturor ska skickas till:
Mälardalens Bostadsrättsförvaltning
Källgatan 14
722 11 Västerås

Ekonomiska förvaltare:
Mälardalens Bostadsrättsfövaltning (MBF)
Källgatan 14
722 11 VÄSTERÅS