Kontakta Oss

Styrelseledamöter:
Pekka Frölander, ordförande
Anthony Bitar
Jakob Beischer

Styrelsesuppleant:
Mats Nyhage

Kontakta styrelsen om du har frågor, idéer eller
synpunkter kring huset, föreningen och föreningsarbetet.

E-mail till styrelsen ska skickas till:
styrelsen@sjokatten15.com

Brev till styrelsen ska skickas till:
Brf Sjökatten 15
Luntmakargatan 75
113 51 STOCKHOLM

Fakturor ska skickas till:
Mälardalens Bostadsrättsförvaltning
Källgatan 14
722 11 Västerås

Ekonomiska förvaltare:
Mälardalens Bostadsrättsfövaltning (MBF)
Källgatan 14
722 11 VÄSTERÅS